Đầu tư Heo Vàng

Tính năng sản phẩm

Sản phẩm đầu tư “Heo vàng” là sản phẩm đầu tư linh hoạt dành cho Nhà đầu tư. Khi tham gia, nhà đầu tư được đầu tư nhiều lần, số lượng lần đầu tư không hạn chế trong suốt thời gian đầu tư đến khi đáo hạn. Số tiền đầu tư cũng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, theo nhu cầu và khả năng thực tế.
 
Loại tiền thực hiện giao dịch và thanh toán: VNĐ (Việt Nam đồng).
 
Các kỳ hạn áp dụng: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
 
 Số tiền tham gia giao dịch:
 • Số tiền tham gia đầu tư tối thiểu ban đầu: 500.000 VNĐ.
 • Số tiền tham gia đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo: 500.000 VNĐ. Khách hàng được đầu tư thành nhiều khoản (nhiều lần) vào tài khoản đầu tư “Heo vàng” theo nhu cầu và khả năng thực tế của khách hàng.
 • Không quy định số tiền tham gia đầu tư tối đa.
 • Khách hàng có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào trước khi tài khoản đầu tư “Heo vàng” đáo hạn.
Lãi suất, phương thức tính và trả lãi:
 • Lãi suất đầu tư áp dụng: %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 ngày (Ba trăm sáu mười lăm ngày).
 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
 • Phương thức trả lãi: Định kỳ 6 tháng/lần, tính từ ngày Khách hàng đầu tư tài khoản “Heo vàng”.
 • Phương pháp tính lợi tức:
- L = Số dư Vốn đầu tư cuối ngày trên TK Heo vàng x Lãi suất (%/năm) / 365.
- Số tiền lãi đầu tư khách hàng được hưởng định kỳ 6 tháng/lần: L’ = ∑ L .
- Thuế TNCN khấu trừ = Số tiền lợi tức x 5% (hoặc tỷ lệ khác (nếu có) theo quy định pháp luật vào thời điểm trả tiền lợi tức).
 
Phương thức gia hạn khoản đầu tư khi hết thời hạn: Tài khoản đầu tư “Heo vàng” không được tái tục khi đến hạn. Khi đến hạn, toàn bộ số tiền trong tài khoản đầu tư “Heo vàng” bao gồm cả Vốn và Lãi đầu tư sẽ được chuyển về tài khoản bảo chứng của nhà đầu tư.

Lợi ích sản phẩm

 • Mức độ linh hoạt và an toàn trong đầu tư cao
 • Khách hàng có thể đầu tư linh hoạt, nhận lợi tức định kỳ và khi đáo hạn Hợp đồng
 • Lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh
 • Tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy để hiện thực hóa các ước mơ và kế hoạch cuộc sống
 • Phương thức thanh toán đa dạng, thủ tục nhanh chóng
 • Đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích lũy dài hạn hiệu quả cho tương lai
 
 

Điều kiện đầu tư

 • Người gọi vốn là công dân có quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Người gọi vốn có địa chỉ thường trú trên cùng địa bàn Tỉnh/Thành phố có Văn phòng hoặc Điểm giao dịch hoặc Đại lý được ủy quyền của VNFITE.
 • Người gọi vốn không thuộc đối tượng vi phạm khẩu vị rủi ro theo quy định của VNFITE.
tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138