Đầu tư Lộc Vàng

Tính năng sản phẩm

Sản phẩm đầu tư “Lộc vàng” là sản phẩm thế mạnh của VNFITE được thiết kế để phục vụ nhu cầu đầu tư, tích lũy hiệu quả và an toàn của khách hàng.
 
Loại tiền thực hiện giao dịch và thanh toán: VNĐ (Việt Nam đồng).
 
Các kỳ hạn áp dụng:  3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng
 
Số tiền tham gia giao dịch:
 • Số tiền tham gia đầu tư tối thiểu: 500.000 VNĐ.
 • Không quy định số tiền tham gia đầu tư tối đa.
Lãi suất, phương thức tính và trả lãi:
 • Lãi suất đầu tư áp dụng: %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 ngày (Ba trăm sáu mười lăm ngày).
 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Phương pháp tính lợi tức: Số tiền lãi đầu tư = Số tiền Gốc đầu tư thực tế x Lãi suất đầu tư x Số ngày đầu tư thực tế / 365.
Các phương thức gia hạn khoản đầu tư khi hết thời hạn:
 • Không gia hạn khoản đầu tư, Bên A nhận về toàn bộ số tiền gốc và lãi đầu tư.
 • Gia hạn toàn bộ số tiền gốc và lãi với kỳ hạn bằng kỳ hạn đầu tư ban đầu.
 • Gia hạn số tiền gốc đầu tư với kỳ hạn bằng kỳ hạn đầu tư ban đầu, Bên A nhận về số tiền lãi khoản đầu tư tương ứng của kỳ đầu tư.
 

Lợi ích sản phẩm

 • Mức độ linh hoạt và an toàn trong đầu tư cao
 • Khách hàng có thể đầu tư linh hoạt, nhận lợi tức định kỳ và khi đáo hạn Hợp đồng
 • Lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh
 • Tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy để hiện thực hóa các ước mơ và kế hoạch cuộc sống
 • Phương thức thanh toán đa dạng, thủ tục nhanh chóng
 • Đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích lũy dài hạn hiệu quả cho tương lai
 
 

Điều kiện đầu tư

 • Người gọi vốn là công dân có quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Người gọi vốn có địa chỉ thường trú trên cùng địa bàn Tỉnh/Thành phố có Văn phòng hoặc Điểm giao dịch hoặc Đại lý được ủy quyền của VNFITE.
 • Người gọi vốn không thuộc đối tượng vi phạm khẩu vị rủi ro theo quy định của VNFITE.
tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138