Bảo hiểm con người

Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính của VNFITE

  1. Người được bảo hiểm: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đi công tác, học tập tại Việt Nam. Người trong độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi loại trừ người bị tâm thầm, phong, ung thư, thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên hoặc người đang trong thời gian trị bệnh, thương tật.
  2. Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm con người khác
tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138