Gọi vốn cá nhân
Gọi vốn cá nhân
Hãy cùng chúng tôi phát triển doanh nghiệp của bạn bằng những nguồn vốn ưu đãi
Hướng dẫn tạo tài khoản
Vay mua sắm tiêu dùng

Vay mua sắm tiêu dùng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng có nhu cầu thanh toán/ mua sắm tại các: siêu thị/ cửa hàng điện máy/ Cửa hàng điện thoại/ cửa hàng tiện ích/ hãng xe máy… có liên kết với VNFITE mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Cho Vay Nhanh - Siêu Tốc

Cho Vay Nhanh - Siêu Tốc

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) nhanh trên app VNFITE mà không cần TSBĐ và chứng minh thu nhập
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cho Vay Theo Hạn Mức Thấu Chi Tại Các Ngân Hàng

Cho Vay Theo Hạn Mức Thấu Chi Tại Các Ngân Hàng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) Có hạn mức thấu chi tại các ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cho Vay Theo Hóa Đơn Tiện Ích

Cho Vay Theo Hóa Đơn Tiện Ích

Là phương thức cho vay dự trên hóa đơn tiện ích mà khách hàng đứng tên (Không chấp nhận hóa đơn hộ kinh doanh) mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Interest rate 12 - 16%/year

Cho Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Cho Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho khách hàng vay hoặc vợ chồng khách hàng là người đứng tên Bên mua trên Hợp đông Bảo hiểm nhân thọ mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Interest rate 12 - 16%/year

Cho Vay Theo Thẻ Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Cho Vay Theo Thẻ Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng còn hoạt động.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho cán bộ lực lượng vũ trang

Gọi vốn cho cán bộ lực lượng vũ trang

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là cán bộ lực lượng vũ trang mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho giảng viên, giáo viên

Gọi vốn cho giảng viên, giáo viên

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là giảng viên, giáo viên mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho nhân viên văn phòng

Gọi vốn cho nhân viên văn phòng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho sinh viên

Gọi vốn cho sinh viên

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là sinh viên không cần chứng minh nguồn trả nợ, không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho y bác sỹ

Gọi vốn cho y bác sỹ

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là y bác sĩ mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Gọi vốn dành cho công nhân

Gọi vốn dành cho công nhân

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là công nhân mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cá nhân có thu nhập

Gọi vốn dành cho tài xế xe công nghệ

Gọi vốn dành cho tài xế xe công nghệ

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là tài xế xe công nghệ mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Gọi vốn dành cho công viên chức

Gọi vốn dành cho công viên chức

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là công viên chức mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn dành cho công nhân

Gọi vốn dành cho công nhân

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là công nhân mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho y bác sỹ

Gọi vốn cho y bác sỹ

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là y bác sĩ mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho sinh viên

Gọi vốn cho sinh viên

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là sinh viên không cần chứng minh nguồn trả nợ, không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho nhân viên văn phòng

Gọi vốn cho nhân viên văn phòng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho giảng viên, giáo viên

Gọi vốn cho giảng viên, giáo viên

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là giảng viên, giáo viên mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho cán bộ lực lượng vũ trang

Gọi vốn cho cán bộ lực lượng vũ trang

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng là cán bộ lực lượng vũ trang mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cá nhân được cấp hạn mức tín dụng

Cho Vay Theo Thẻ Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Cho Vay Theo Thẻ Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho khách hàng đang sở hữu thẻ tín dụng còn hoạt động.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cho Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Cho Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho khách hàng vay hoặc vợ chồng khách hàng là người đứng tên Bên mua trên Hợp đông Bảo hiểm nhân thọ mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Interest rate 12 - 16%/year

Cho Vay Theo Hóa Đơn Tiện Ích

Cho Vay Theo Hóa Đơn Tiện Ích

Là phương thức cho vay dự trên hóa đơn tiện ích mà khách hàng đứng tên (Không chấp nhận hóa đơn hộ kinh doanh) mà không cần tài sản đảm bảo.
Lãi suất

Interest rate 12 - 16%/year

Cho Vay Theo Hạn Mức Thấu Chi Tại Các Ngân Hàng

Cho Vay Theo Hạn Mức Thấu Chi Tại Các Ngân Hàng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) Có hạn mức thấu chi tại các ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Cá nhân gọi vốn tiêu dùng

Cho Vay Nhanh - Siêu Tốc

Cho Vay Nhanh - Siêu Tốc

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) nhanh trên app VNFITE mà không cần TSBĐ và chứng minh thu nhập
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Vay mua sắm tiêu dùng

Vay mua sắm tiêu dùng

Là phương thức gọi vốn (vay vốn/nhận nợ) dành riêng cho đối tượng khách hàng có nhu cầu thanh toán/ mua sắm tại các: siêu thị/ cửa hàng điện máy/ Cửa hàng điện thoại/ cửa hàng tiện ích/ hãng xe máy… có liên kết với VNFITE mà không cần tài sản đảm bảo
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Cá nhân gọi vốn theo Hóa đơn

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138