Điểm thưởng
Điểm thưởng
Hãy cùng chúng tôi phát triển doanh nghiệp của bạn bằng những nguồn vốn ưu đãi
Hướng dẫn tạo tài khoản

Khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn vì bất kỳ một lý do gì, họ có thể chuyển nhượng khoản đầu tư cá nhân của họ lên sàn giao dịch, từ đó các nhà đầu tư khác có thể thực hiện đầu tư lại. Cũng như đầu tư P2P, đến khi nào có đủ nhà đầu tư, khoản đầu tư sẽ được chuyển nhượng thành công.

Khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn vì bất kỳ một lý do gì, họ có thể chuyển nhượng khoản đầu tư cá nhân của họ lên sàn giao dịch, từ đó các nhà đầu tư khác có thể thực hiện đầu tư lại. Cũng như đầu tư p2p, đến khi nào có đủ nhà đầu tư, khoản đầu tư sẽ được chuyển nhượng thành công

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138