Gọi vốn hộ kinh doanh
Gọi vốn hộ kinh doanh
Hãy cùng chúng tôi phát triển doanh nghiệp của bạn bằng những nguồn vốn ưu đãi
Hướng dẫn tạo tài khoản
Gọi vốn cho sạp, chợ, cửa hàng

Gọi vốn cho sạp, chợ, cửa hàng

Không tài sản bảo đảm. Giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương. Trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng
Lãi suất

Hạng A1: 12%/năm

Hạng A2: 12,5%/năm

Hạng A3: 13%/năm

Hạng B1: 13,5%/năm

Hạng B2: 14%/năm

Hạng B3: 14,5%/năm

Hạng C1: 15%/năm

Hạng C2: 15, 5%/năm

Hạng C3: 16%/năm

Gọi vốn cho kinh doanh Vinshop

Gọi vốn cho kinh doanh Vinshop

Đây là giải pháp tài chính hỗ trợ vốn cho các chủ tạp hóa nhập hàng ngay từ mùa ... trả tiền sau, không còn nỗi lo thiếu vốn để kinh doanh.
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho kinh doanh thương mại điện tử

Gọi vốn cho kinh doanh thương mại điện tử

Đây là nền tảng thương mại điện tử được phát triển với mục đích kết nối các cá nhân tự kinh doanh với các nhãn hàng, từ đó mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trực tuyến.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Hộ kinh doanh truyền thống

Gọi vốn cho kinh doanh thương mại điện tử

Gọi vốn cho kinh doanh thương mại điện tử

Đây là nền tảng thương mại điện tử được phát triển với mục đích kết nối các cá nhân tự kinh doanh với các nhãn hàng, từ đó mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trực tuyến.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho kinh doanh Vinshop

Gọi vốn cho kinh doanh Vinshop

Đây là giải pháp tài chính hỗ trợ vốn cho các chủ tạp hóa nhập hàng ngay từ mùa ... trả tiền sau, không còn nỗi lo thiếu vốn để kinh doanh.
Lãi suất

Lãi suất: 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho sạp, chợ, cửa hàng

Gọi vốn cho sạp, chợ, cửa hàng

Không tài sản bảo đảm. Giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương. Trả góp linh hoạt ngày/tuần/tháng
Lãi suất

Hạng A1: 12%/năm

Hạng A2: 12,5%/năm

Hạng A3: 13%/năm

Hạng B1: 13,5%/năm

Hạng B2: 14%/năm

Hạng B3: 14,5%/năm

Hạng C1: 15%/năm

Hạng C2: 15, 5%/năm

Hạng C3: 16%/năm

Hộ kinh doanh online

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138