Gọi vốn doanh nghiệp
Gọi vốn doanh nghiệp
Hãy cùng chúng tôi phát triển doanh nghiệp của bạn bằng những nguồn vốn ưu đãi
Hướng dẫn tạo tài khoản
Gọi vốn cho doanh nghiệp SME

Gọi vốn cho doanh nghiệp SME

SME đã trở thành một mô hình doanh nghiệp phát triển nhanh chóng tại Việt Nam lẫn các nước khác trên thế giới.
Lãi suất

Hạng A1: 12%/năm

Hạng A2: 12,5%/năm

Hạng A3: 13%/năm

Hạng B1: 13,5%/năm

Hạng B2: 14%/năm

Hạng B3: 14,5%/năm

Hạng C1: 15%/năm

Hạng C2: 15, 5%/năm

Hạng C3: 16%/năm

Gọi vốn cho Start Up

Gọi vốn cho Start Up

Đây là giai đoạn đầu tiên huy động vốn, được coi là bước khởi động cho các vòng gọi vốn của một Startup. Ở vòng gọi vốn này, những nhà sáng lập dự án đang cố gắng thúc đẩy ý tưởng ban đầu của mình đi vào thực tế.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho các doanh nghiệp có tín dụng tại các ngân hàng

Gọi vốn cho các doanh nghiệp có tín dụng tại các ngân hàng

Các doanh nghiệp đang dần dần trở lại sản xuất, kinh doanh. Quá trình này có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nguồn tín dụng từ phía các ngân hàng.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/ năm

Gọi vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Gọi vốn cho các doanh nghiệp có tín dụng tại các ngân hàng

Gọi vốn cho các doanh nghiệp có tín dụng tại các ngân hàng

Các doanh nghiệp đang dần dần trở lại sản xuất, kinh doanh. Quá trình này có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nguồn tín dụng từ phía các ngân hàng.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/ năm

Gọi vốn cho Start Up

Gọi vốn cho Start Up

Đây là giai đoạn đầu tiên huy động vốn, được coi là bước khởi động cho các vòng gọi vốn của một Startup. Ở vòng gọi vốn này, những nhà sáng lập dự án đang cố gắng thúc đẩy ý tưởng ban đầu của mình đi vào thực tế.
Lãi suất

Lãi suất 12 - 16%/năm

Gọi vốn cho doanh nghiệp SME

Gọi vốn cho doanh nghiệp SME

SME đã trở thành một mô hình doanh nghiệp phát triển nhanh chóng tại Việt Nam lẫn các nước khác trên thế giới.
Lãi suất

Hạng A1: 12%/năm

Hạng A2: 12,5%/năm

Hạng A3: 13%/năm

Hạng B1: 13,5%/năm

Hạng B2: 14%/năm

Hạng B3: 14,5%/năm

Hạng C1: 15%/năm

Hạng C2: 15, 5%/năm

Hạng C3: 16%/năm

DN đã được ngân hàng cấp tín dụng

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138