Tuyển dụng

Kỹ sư lập trình ứng dụng

Về công việc mô tả.

- Viết các ứng dụng web, app.

- Viết các service như webservice, windows service...

- Viết tài liệu.

- Viết các ứng dụng trên nền Oracle như Oracle database, Oracle developer suite.

Viết các interface vào core, App, Web… từ các hệ thống khác.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình với Java, Spring, Hibernate, Struts…;

- Có kiến thức tốt về OOP và các mẫu thiết kế;

- Quen thuộc với Struts/Spring MVC framework;

- Có kinh nghiệm phát triển web bằng HTML/ SS/Javascript;

- Có kinh nghiệm về SQL, có kiến thức về MySQL là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm về Tomcat, Apache Web Server, ActiveMQ sẽ là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm sử dụng thư viện Frontend (React JS, Ember JS ...)

- Có thế mạnh về kỹ năng giao tiếp;

- Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn

- Có kinh nghiệm sử dụng docker, kubernetes, CI, CD

  • Đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
  • Không yêu cầu tài sản đảm bảo
  • Người gọi vốn là công dân có quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Người gọi vốn có địa chỉ thường trú trên cùng địa bàn Tỉnh/Thành phố có Văn phòng hoặc Điểm giao dịch hoặc Đại lý được ủy quyền của VNFITE.
  • Người gọi vốn không thuộc đối tượng vi phạm khẩu vị rủi ro theo quy định của VNFITE.

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138